Stichteres

ME kleur

Maria Elisabeth Gruyters

1789 – 1864

Elisabeth Gruyters werd geboren op 1 november 1789. Zij is de dochter van de rentmeester op het kasteel in Leut (België). In de jaren daarna worden zowel op het kasteel als in de rentmeesterswoning vele vluchtelingen opgevangen. Dit maakt op Elisabeth grote indruk. Al in haar jonge jaren leert zij omzien naar de ander.

In 1822 vertrekt Elisabeth naar Maastricht en zoekt daar werk. Zij wordt dienstbode bij welgestelde families. In de zestien jaren als dienstbode wordt Elisabeth bewogen door de geestelijke en lichamelijke armoede in de stad Maastricht. Als diepgelovige vrouw bidt zij God om uitkomst en blijft wegen zoeken om de noodlijdenden te troosten. Haar verlangen naar een klooster groeit, maar van alle kanten wordt haar de moed ontnomen.

Wanneer Elisabeth haar vurig verlangen loslaat en zich in een groot vertrouwen overgeeft aan Gods leiding, gebeuren er wonderbaarlijke dingen. Deken P.A. van Baer komt op haar weg: op 29 april 1837 wordt de congregatie gesticht.

Op 26 juni 1864 sterft Moeder Elisabeth in het Moederhuis te Maastricht.

Lees meer over Elisabeth Gruyters…