Welkom

Herkent u het gevoel van onrust in uw hoofd en hart?

 

Van overspoeld worden?

 

Komen er vragen bij u boven als:

  • Wat heeft het allemaal voor zin?
  • Waar doe ik het voor?
  • Hoe moet ik nu verder?

x

Voelt u de behoefte aan stilte en rust?

x

Antwoorden vindt u vooral in de stilte.

x

In het Stilte- en Bezinningscentrum ‘Onder de Bogen’ kunnen wij u zo’n stille plek bieden.

De eenvoud, rust en regelmaat van het leven hier in het klooster, kunnen daarbij helpen. Soms kunnen ook onverwachte ontmoetingen, gesprekken of ervaringen richtinggevend zijn.